Metaalproductie

O2-combustion en Oxygen enrichment

Het gebruik van technische zuurstof in een verbrandingssituatie is wijdverspreid in veel industriële processen en biedt onmiskenbare voordelen ten opzichte van het gebruik van enkel lucht als een brandbevorderend middel.


Verbrandingsprocessen waarbij zuurstof in plaats van lucht (Oxy-combustion) gebruikt worden, verwijderen stikstof uit de lucht (die niet aan de oxidatiereactie van de brandstof bijdraagt) en verhogen de vlamtemperatuur, waardoor het mogelijk is om:

  • het specifieke energieverbruik te verlagen en dus de brandstofkosten naar beneden te brengen

  • de warmte overdracht te verbeteren en een hogere algemene efficiëntie te bereiken

  • de productiviteit en flexibiliteit van de fabriek te verhogen

  • de hoeveelheid geproduceerde dampen en aanverwante kosten te reduceren

  • de uitstoot van onverbrande brandstof en stikstofoxiden (NOX) te verminderen.

Het gebruik van zuurstof voor gedeeltelijke vervanging van verbrandingslucht (Oxygen enrichment - verrijking), is een flexibele technologie die gebruikt kan worden op bestaande systemen door injectie van zuurstof direct op de luchtleidingen.

Zo wordt er ook gezorgd voor een betere verbranding maar met lagere waarden dan Oxy-combustion.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op