Opvolging

In de gezondheids- en voedingssector is opspoorbaarheid (terugvindbaarheid, opvolging) een essentiële voorwaarde om aan de optimale veiligheidsgarantie en algemene wetgeving voor de klant te voldoen. SOL heeft een gesofisticeerd product-en cylinder opvolgsysteem dat het mogelijk maakt elke manipulatie en activiteit gedurende de ganse levenscyclus van het product te monitoren en alle bedrijfsmiddelen en menselijke interacties met betrekking tot het product.

SOL for Industry
Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op